Vilniaus šachmatų uždavinių sprendimo turnyras

Data: 2022 m. birželio 4 d. (šeštadienis) nuo 11:00
Organizatoriai: Vilniaus šachmatų klubas (VŠK), Martyno Limonto mokykla (MLM).
Teisėjai: Arvydas Mockus, Kevinas Kuznecovas
Varžybų vieta: Seimo lankytojų centras, Gedimino pr. 60, Vilnius (Seimo lankytojų centras, prieš Mažvydo biblioteką, buvusiose SEB banko patalpose)
Varžybų sistema: atviras turnyras – 2 ratai (po 90 min.), kiekvienam rate po 6 uždavinius.
Uždavinių tipai (žr. pavyzdžius): #2 (matas 2 ėjimais), #3 (matas 3 ėjimais), #n (daugelio ėjimų matas, n>=4), etiudas, h# (sutartas/kooperatinis matas), s# (atvirkščias matas)

Registracija į varžybas tik išankstinė el. paštu:

 • varžybų direktoriui Andriui Paulauskui (el. p. andrius.paulauskas96@gmail.com)
 • su kopija (CC) vyr. teisėjui Arvydui Mockui (el. p. arvydas.mockus@gmail.com)

Dalyvavimo sąlygos:

 • Dalyvavimas varžybose – nemokamas.
 • Organizatoriai pasilieka galimybę nepriimti asmenų, nesuderinamų su klubo vertybėmis ir veikla.
 • Dalyvių sąrašas

Nugalėtojų nustatymas:

 1. Nugalėtojai nustatomi pagal surinktų taškų sumą. Už kiekvieną pilnai išspręstą (žr. 2 punktą) uždavinį skiriami 5 taškai. Už nepilnai išspręstą uždavinį teisėjai įvertina skiriamų taškų sumą. Jei uždavinys išsprendžiamas ar užrašomas neteisingai, skiriama 0 taškų (baudos taškai neskiriami).
 2. Sprendžiant paprastuosius (matas 2, 3 arba n ėjimų) uždavinius pakanka nurodyti įžangą, grėsmę ir gynybas nuo jos (lūkuriavimo uždaviniuose – visus juodųjų atsakymus), šiuo atveju galima neužrašyti paskutiniojo juodųjų atsakymo ir matuojančiojo baltųjų ėjimo; etiudams reikia pateikti visus variantus, išreiškiančius kompozicijos temą iki akivaizdžios pergalės ar lygiųjų; atvirkščio mato uždaviniuose galima nenurodyti paskutiniojo juodųjų ėjimo; kooperatinio mato sprendimai užrašomi pilnai.
 3. Teisėjai turi teisę pašalinti dalyvį iš turnyro, jei varžomasi nesąžiningai.

Prizai:
Nugalėtojas apdovanojamas taure, prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais.

Preliminari programa:

 • 11.00-11.30 registracija
 • 11.30-13.00 1 ratas
 • 13.00-13.15 Pertrauka, 1 rato rezultatų skaičiavimas
 • 13.15-14.45 2 ratas
 • 15:00 Apdovanojimai, varžybų uždarymas

Oficialūs nuostatai + uždavinių tipų pavyzdžiai su paaiškinimais

LT