VŠK vidaus taisyklės

 1. Klubo renginių dalyviai (toliau – dalyviai) privalo:
  1. gerbti vienas kitą ir laikytis LR įstatymų, kultūringo bendravimo, etikos, ir higienos normų;
  2. laikytis sportiško elgesio, garbingo ir sąžiningo žaidimo principų;
  3. gerbti organizatorių bei renginį priimančios įstaigos nustatytas elgesio taisykles;
  4. tausoti klubo inventorių – švelniai elgtis su laikrodžiais, įsitikinti, jog po partijos visos figūros sustatytos į pradinę padėtį, negadinti ir nesisavinti inventoriaus;
  5. būti mandagūs su renginį priimančios įstaigos personalu, tausoti įstaigos turtą bei jos suteikiamas patalpas;
  6. pasitikėti teisėjų ir organizatorių kompetencija priimant sprendimus bei bendradarbiauti užtikrinant sklandžią renginio eigą;
  7. užtikrinti kitų žaidžiančių dalyvių teisę į tylą ir galimybę susikaupti partijos metu;
  8. turnyro metu įsitikinti, kad jų rezultatai fiksuojami teisingai;
  9. apie savo nedalyvavimą vėlesniuose turnyro etapuose informuoti organizatorius iš anksto.
 2. Klubas pasilieka teisę neleisti renginiuose dalyvauti neadekvačiai besielgiantiems, nekultūringiems ar apsvaigusiems, taip pat piktybiškai nesilaikantiems šių taisyklių ar dėl kitų priežasčių nepriimtiniems asmenims, neteikdami paaiškinimo.
 3. Klubas pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar pašalinti iš renginio asmenis, kurių dalyvavimas varžybose gali pakenkti jų sveikatos būklei.
 4. Jei renginys vykdomas pagal FIDE ar kitos organizacijos taisykles, dalyviai privalo jas gerbti ir jų laikytis.
 5. Dalyviai turi puoselėti Klubo vardą bei reputaciją ir už klubo renginių ribų.
 6. Galimos drausminės nuobaudos už šių taisyklių nesilaikymą:
  • įspėjimas;
  • šalinimas iš renginio;
  • diskvalifikacija (terminuota arba neterminuota) iš kitų priimančioje įstaigoje vykdomų renginių;
  • diskvalifikacija (terminuota arba neterminuota) iš visų Klubo renginių.
 7. Apie drausminę nuobaudą dalyvį informuoja renginio organizatorius, o diskvalifikacijos atveju – Klubo vadovas.
 8. Renginių dalyviai sutinka, kad dalyvavimo renginyje faktas bei organizatorių užfiksuota vaizdinė medžiaga su jų atvaizdu gali būti naudojama klubo veiklos viešinimo, rinkodaros ar reklamos tikslais. Šis naudojimas apima medžiagos publikavimą spaudoje, klubo internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose ir kituose informacijos šaltiniuose.
 9. Saugomi ir viešai prieinami duomenys:
  • vardas, pavardė;
  • lytis;
  • gimimo metai;
  • nuotraukos iš varžybų;
  • klubo nario statusas;
  • dalyvavimo renginiuose istorija;
  • su dalyvavimu konkrečiuose renginiuose susijusi informacija, pateikiama varžybų organizatoriui (pvz., atstovaujamas miestas ar universiteto fakultetas).
LT