Netekome Dariaus Matonio

Lapkričio 23 dieną Vilniaus šachmatų klubą pasiekė skaudi žinia – anapilin išėjo šachmatų organizatorius, arbitras, vienas klubo steigėjų ir pirmasis VŠK prezidentas Darius Matonis (1976-2023).

Klubui ir apskritai šachmatams Vilniuje Darius atidavė be galo daug. Be jo indėlio VŠK tikrai nebūtų toks, koks yra dabar, jeigu egzistuotų apskritai. Darius organizavo ir įvykdę daugybę varžybų Vilniuje (daugiausia, be abejo, antradienio turnyruose) ir už jo ribų, o pastaraisiais metais, nors ir atitolo nuo šachmatų pats, juos rėmė bei dalinosi savo patirtimi ir žiniomis su iš jo veiklas perėmusiais šachmatininkais.

Klubo prezidentu Darius buvo iki 2022 m. rugpjūčio, tačiau ir toliau liko klubo dalininku. Už savo nuopelnus klubui bei šachmatams Vilniuje apskritai jis buvo VŠK nariu visam gyvenimui, deja, šis truko gerokai per trumpai.

Darius buvo nuoširdus ir geraširdis žmogus, visada linkęs padėti, mylėjęs ir gerbęs šachmatus bei žmones aplink juos. To tikriausiai nenuginčys ne vienas jį sutikęs.

Ilsėkis ramybėje, Dariau. Reiškiame užuojautą šeimai, draugams, Vilniaus šachmatų bendruomenei bei visiems jį pažinojusiems.

Daugiau detalių dėl atsisveikinimo pranešime, kai tik jų turėsime.

LT