Pasikeitimai VŠK vadovybėje

Oficialu – po 9 metų vadovavimo Vilniaus šachmatų klubo prezidento kėdę užleidžia nuo pat klubo atkūrimo jam vadovavęs Darius Matonis.

2013-aisiais atsikūręs istorinę Vilniaus šachmatininkų draugijos tradiciją įsipareigojęs tęsti klubas netruko tapti skaitlingiausiu ne tik sostinėje, bet ir visoje Lietuvoje.

Tai – didžiulis tiek Dariaus, tiek kitų VŠK ištakose dalyvavusių jo bendraminčių (Rimanto Paliušio, Arūno Pemkaus, Žilvino Ežerinskio, Jono Damzen, Antano Klimkevičiaus Laizano, Edgaro Žiuko, Gintaro Songailos, Ginto Zybarto ir turbūt dar daugelio kitų) nuopelnas. Didžiulis AČIŪ Dariui bei visiems išvardintiems už tai!
Darius tuo tarpu dėkoja visiems, prisidėjusiems prie VŠK bei apskritai šachmatų augimo ir plėtros Vilniuje šiuo laikotarpiu!

Naujuoju klubo prezidentu 2022-07-14 klubo dalininkų susirinkime buvo išrinktas Andrius Paulauskas, sieksiantis tęsti klubo augimo procesą bei kelti šachmatų Vilniuje kultūrą, masiškumą, matomumą bei meistriškumą.

Minėtame susirinkime A.Paulauskas bei Arvydas Mockus buvo priimti ir į klubo dalininkus, kurių su D.Matoniu, E.Žiuku ir Šarūnu Dusevičiumi šiuo metu yra 5.

Ką Vilniaus šachmatams atneš naujasis etapas, matysime, tačiau tikimės, jog šachmatų augimą tai tik paskatins!

LT