Vilniuje gausėja šachmatų entuziastų

Vilniaus šachmatų klubas 2020-10-01 – 2021-10-01 įgyvendino projektą „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti sąlygas šachmatų sporto plėtrai bei populiarinimui Vilniaus mieste, didinant šios šakos prestižą visuomenės akyse, įtraukinėjant įvairias amžiaus (nuo vaikų ar studentų iki pensinio amžiaus šachmatininkų) ar visuomenės grupes (skatinamas moterų įsitraukimas į šachmatų sportus, integruojami neįgalieji šachmatininkai, tautinių mažumų atstovai, Vilniuje gyvenantys užsieniečiai).

Projekto metu buvo įsigytas naujas modernus varžybų inventorius – šachmatų komplektai bei laikrodžiai, kompiuteris, šachmatų teisėjavimo programos, taip pat stalai ir kėdės lauke vykstantiems arba išvažiuojamiesiems renginiams. Tai įgalino surinkti triženklį dalyvių skaičių Vilniaus atvirajame greitųjų šachmatų čempionate, leidžia sėkmingai vykdyti vis gausėjančius kassavaitinius turnyrus, kuriuose kiekvieną savaitę „Užupio kavinė“ priima virš 40 šachmatininkų (pandemijos metu, vykstant nuotoliniams turnyrams, dalyvių skaičius viršydavo 80), kurie šiemet vieną kartą per mėnesį būna pateikiami Tarptautinės šachmatų federacijos (FIDE) reitingo apskaitai.

Klubo organizuojamos greitųjų šachmatų varžybos vyksta ne tik Vilniaus mieste, bet ir regione, taip pat surengtas simultanas su LR Seimo pirmininke, šachmatų didmeistre Viktorija Čmilyte-Nielsen, buvo teikiama pagalba aukštojo mokslo įstaigoms organizuojant savo studentų ar bendruomenės čempionatus.

Apie būsimus ir buvusius renginius bei kitą klubo sportinę ar visuomeninę veiklą buvo skelbiama naujai sukurtuose Facebook puslapyje bei tinklalapyje. Naujienų prieinamumas ženkliai padidino klubo veiklos sklaidą bei žmonių įsitraukimą į Vilniaus šachmatų bendruomenę, o atlikti programiniai darbai leidžia sėkmingai ir automatizuotai dokumentuoti klubo veiklą ir vertinti jos rezultatus. Lyginant su ankstesniais metais, nepaisant COVID-19 pandemijos fono, žaidėjų skaičius ženkliai išaugo tiek klubo savaitiniuose turnyruose, tiek apskritai suaugusiųjų varžybose Vilniaus mieste. Vien savaitiniuose klubo turnyruose (skaičiuojant gyvus ir internetinius) sudalyvavo 307 šachmatininkai, iš kurių net 135 iki tol nebuvo dalyvavę.

Projektas „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“, Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0250, vykdomas Vilniaus šachmatų klubo, bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

LT